deutsch
englisch
niederländisch
Energiequellen   Hautec-Logo italienisch
spanisch
russisch
» » » » » » » » » » » » » » » » » niederländisch » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Home Wij over ons Referencie installaties Producten Folder Specialist Partner Portal Seminars Support Gebruiksaanwijzingen AGB's Impressum Gegevensbescherming

De verschillende energiebronnen in verband met warmtepompen

Brine-water-warmtepompen Water-Water-Warmtepompen Lucht-Water-Warmtepompen Warmwater Warmtepompen Energielabel
   

Brine-water-warmtepompen

De temperatuur onder de grond is al eeuwen vrijwel gelijk. Met behulp van een brine-waterwarmtepomp van HAUTEC kan de bodemtemperatuur tot een bruikbaar temperatuurniveau worden gebracht. Om de aardwarmte te gebruiken, zijn er drie mogelijkheden:

1. In de tuin wordt tijdens de bouwwerken horizontaal een grondcollector geplaatst. Deze onttrekt de energie uit de bodem door middel van de in de collectorbuis aanwezige vloeistof (brine) en geleidt deze naar de warmtepomp. Door de warmtepomp wordt de energie uit het milieu omgezet in verwarmingsenergie. De afgekoelde brinevloeistof wordt opnieuw naar het gesloten aardcollectorsysteem geleid en neemt daar weer energie op.

2. Het energiehek als warmtebron biedt in het bijzonder bij moderniseringsprojecten van bestaande verwarmingen een voordelige oplossing, maar ook in nieuwbouwprojecten met warmtepompen kan later nog een absorptiesysteem (bv. een energiehek) worden geïnstalleerd. Het maakt – net zoals een zonnecollector – gebruik van de directe straling van de zon.

3. De aardsonde wordt verticaal ca. 30 tot 100 m diep in de grond geboord en werkt volgens hetzelfde principe als de horizontale grondcollector. De sonde neemt weinig ruimte in en is bijgevolg ook zeer geschikt als collectorsysteem bij de modernisering van bestaande verwarmingssystemen.

Schema-Sole-Wasser 
   

Water-water-warmtepompen

Een manier om de aardwarmte te benutten, is het onttrekken van de energie uit het grondwater. Hiervoor worden twee bronnen ingezet. Uit de ene bron wordt water onttrokken en door de warmtewisselaar van de warmtepomp gepompt. Deze laatste gebruikt de energie uit het water. Via de tweede bron wordt het ondertussen afgekoelde water opnieuw naar de bodem geleid. Wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de waterkwaliteit, biedt HAUTEC een hoogwaardige EC-verdamper van roestvrij staal aan.

 

EC-Verdamper

Een systeem is maar zo effectief als de onderdelenEC-Vermpfer waaruit het bestaat. En laat het nu net de onderdelen zijn waaraan HAUTEC het meeste aandacht besteedt. Dat geldt ook voor de warmtewisselaars. Het resultaat: de EC-verdamper in roestvrij staal of titanium van HAUTEC. Voordelen van de EC-verdamper: De EC-verdamper vertoont slechts een gering drukverlies en zorgt voor een perfecte warmteoverdracht. Hoge oppervlaktereserves en geringere pompenergie zorgen voor hoge COP's en dragen meerdere jaren bij tot een zuinige werking van de pomp. Dankzij het gebruik van roestvrij staal of titanium is de verdamper uitstekend beschermd tegen corrosieschade. Er is geen risico op corrosie aan de gesoldeerde verbindingen. HAUTEC De EC-verdampers van 1.4404 roestvrij staal zijn gelast en vorstbestendig.

Schema-Wasser-Wasser 
   

Lucht-water-warmtepompen

Een buitenlucht-warmtepomp die op een onopvallende plaats in de tuin of in huis staat opgesteld, levert het grootste deel van de verwarmingsenergie.

De lucht-warmtepompen van HAUTEC kunnen het hele jaar door uw huis verwarmen. Op extreem koude dagen kan een elektrisch verwarmingselement of de aanwezige cv-ketel meehelpen om de koude te verdrijven.

De buitenlucht-warmtepomp kan ook worden ingezet voor het verwarmen van zwembadwater.

 
Schema-Luft-Wasser 
   

Warmwater-warmtepompen

Energie aan het nultarief

De warmwater-warmtepompsystemen maken gebruik van regeneratieve energie en zijn daarnaast ook goed voor het milieu. De warmwater-warmtepompsystemen van HAUTEC gebruiken immers alleen de aanwezige energiebronnen - de zon en het milieu - om een optimale warmwaterbevoorrading van uw huis te verzekeren.

Circa 70% van de benodigde energie komt direct uit het milieu. Slechts 30% is afkomstig van aanvullende energiebronnen. Een watertemperatuur van maximaal 65 °C kan effectief worden bereikt zonder een hulpverwarmingsbron en ook de bescherming tegen legionella voor het behoud van de waterkwaliteit kan worden verzekerd. "Een rekening die kan tellen", dat is de mening van de HAUTEC-klanten als het gaat om de kosten en het nut van de installatie.

HAUTEC biedt zijn afvoer-/omgevingslucht-warm waterwarmtepomp in twee verschillende technische concepten aan. Er wordt er een onderscheid gemaakt tussen lucht-waterwarmtepompen en de water-wateruitvoering. Het eerste type werkt met de warmte uit een ruimte, bijvoorbeeld de onverwarmde voorraadkelder of met de warmte uit een luchtafvoersysteem met recirculatie. Wordt hiervoor de lucht uit de voorraadruimte gebruikt, dan gaat tegelijkertijd ook de temperatuur in de ruimte iets naar omlaag, terwijl de warmtebron voor de warmwaterbereiding kan worden gebruikt. De water-waterwarmtepomp maakt daarentegen gebruik van de cv-retour. In de winter wordt het voorverwarmde retourwater, bijvoorbeeld het retourwater van een vloerverwarming, als warmtebron gebruikt. van een vloerverwarming, als warmtebron gebruikt. Met deze kennis in het achterhoofd en rekening houdend met de andere technische verschillen, is er toch één ding dat deze beide systemen gemeen hebben: milieubewuster en tegelijkertijd ook zuiniger kan een warmwatervoorziening niet zijn. Tot slot draaien beide systemen voor een groot deel op milieu- en zonne-energie. Maar de warmwaterwarmtepompen van HAUTEC hebben nog meer voordelen: een eenvoudige installatie, gemakkelijke bediening en technisch geavanceerde componenten maken deze systemen compleet.

Ergert u zich nog steeds aan te hoge energiekosten? Doe dan eens navraag bij uw vrienden- en kennissenkring - en bij HAUTEC.

Schema-Warmwasser